بەشداری ئەنداما پلاتفۆرموو هۆرام-ی جە ئەرەنیشتەو پارلمان و ئەرووپای .

بەشداری ئەنداما پلاتفۆرموو هۆرام-ی جە ئەرەنیشتەو پارلمان و ئەرووپای .

رۆ پەنج شەممەی ١١-١-٢٠١٨ جە پارلمانوو ئەرووپاینە بە بەشداری رۆشنویرا ، نمایندەو حزب ، رێک وزیە سیاسی و مەدەنیەکا کورد و ئێرانی و هەر پاسە نمایندەو حزبە سۆزەکا و چەپەکا ئەرووپای ئەرە نیشتێوە بە ماوەو یەک رۆی بە ئامانجوو ئێستەیۆ را چارەکا دیموکراتیزە کەردەو ئێرانی و دیاری کەردەو چارەنووس و کوردا وەرکەوتوو کوردستانی لوا راوە . ئەرەنیشتەکە جە یەرێ بەشانە بە زوانەکا کوردی ، فارسی و ئنگلیسی لوا راوە .
پلاتفۆرموو هۆرام-ی پسۆ رێکوزیەوە سیاسی کۆمەڵایەتی فەرهەنگی بە فەرمی بەشدارو ئەرەنیشتەکەی بی . نوێنەرا پلاتفۆرموو هۆرام-ی بە بەشداری وێشا ، دەنگوو خۆلکوو هۆرامانیشا یاونا بەشدار بییەکا کۆنفرانسوو چارەسەری دیموکراتیانە پێ کێشەکا ئێرانی و وەرکەوتوو کوردستانی . پلاتفۆرموو هۆرام-ی بە تاکید کەردەیۆ سەروو ئەرەمەرزنایرەو سیستموو کۆنفدرالیزمی دیموکراتیک پێ ئێرانی و راوەبەری ئازاد پێ وەرکەوتوو کوردستانی سیاسەتەکا وێش پێ هەرمانەی هام بەشە چەنی لایانەکا تەری وست وەردەموو بەشدار بییەیەکا .
دماجار بەیاننامێوە بە فرە دەنگی بەشدار بییەیەکا پێ راو گردی دریا بەر . جە بەیاننامەکەنە سەرەرا ئانەی داواو ئازادی پێ گردوو زینانییە سیاسیەکا کریا ، تاکید سەروو هەرمانەی هام بەشە پێ دیموکراتیزە کەردە ئێرانی کریا . هەر پاسە داوا جە دوڵەتا ئەرووپای و هەر پاسە هێزە کاریگەرەکا کریا کە بە فشار وستەی سەروو دەسەلاتوو ئیرانی خەتەو سیاسی وێشا وەرانوەروو کردەوە نا ئینسانیەکا رژیموو ئیرانی نیشانەدا.