دولەت و تورکیەی مافوو پارلمانتاری لەیلا زانایش چەنە ساناوە .

دولەت و تورکیەی مافوو پارلمانتاری لەیلا زانایش چەنە ساناوە .

لەیلا زانا ژەنە ئازێ و سیاسەتمەدارەو کوردی بە بڕیارێ نا یاسایی مافوو ئەندام پارلمانتاریش چەنە سنیاوە . لەیلا زانا جە ١-١١-٢٠١٥ پسۆ ئەندام پارلمانوو شاروو ئاگری هۆرچنیا . پارلمانوو تورکیەی بە بۆنەو ئانەی کە جە پارلمانەنە بە پیرۆزیەکا تورکیەی کە نویسیان کە من تورکەنا و جە دەس کەوتەکا تورکیەی پارێزگاری کەروو قەسەمش نەواردەن ، هەر پاسە زیاتەر جە ٢١٢ روا بەشداری ئەرەنیشتەیرەکا پارلمانیش نەکەردەن بە کۆ دەنگی ٢٧٦ کەسا متمانەو پارلمانتاریش چەنە ساناوە .
بە سانایۆ متمانەو لەیلا زانای ژمارەو ئا پارلمانتارە کوردا کە جە بەشداری پارلمانی دوور وزیەنێوە یاوێ بە ٦ کەسا .