سەوای جە وەرنیشتوو کورسانینە پێ هۆرچنیای کۆمینەکا خۆلی دەنگ مذۆ .

سەوای جە وەرنیشتوو کورسانینە پێ هۆرچنیای کۆمینەکا خۆلی دەنگ مذۆ .

جە درێژەو پلانەکا ئاخێزوو وەرنیشتوو کورسانی پێ یاوای بە راوەبەرییە ئازاد و گەلمیر ، هەر پاسە دیاری کەردەی سیستموو فدرالی پێ رۆژئاواو کورسانی سەوای خۆلکوو هەرێمەکا عەفرین ، فرات و جەزیرەی پێ هۆرجنیاو نمایندەکا وێشا جە بەینوو ١٢ هەزارێ و ٤٢١ کەسا کە ٦ هەزارێ و ٣ کەسێشا ژەنینێ ، بە بنەما گێرەو سیستموو هام سەرۆکایەتی ملا سەروو سنۆق و دەنگدای .
قەرارا سەوای ٢٢/٩/٢٠١٧ خۆلکوو وەرنیشتوو کورسانی پێ هۆرجنیای ٣ هەزارێ و ٧٣٢ کەسا بە شێوە گەلمیر و ئازاد دەنگوو وێشا وزا سنۆقەکا دەنگدای . جە دما سیستموو هۆرچنیاکا وەرنیشتوو کورسانی جە هەرێموو جەزیرەی ٧٧٢٠ کەسێ ، فۆرات ٣١٣٥ کەسێ و هەرێموو عەفرینی ١٥٥٦ کەسێ وێشا دەس نیشانن کەردەن کە جە پرۆسەو هۆرچنیاینە بەشدارێ با .